Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

odnalezcdroge
7899 ac47
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
odnalezcdroge
odnalezcdroge
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 10 2015

odnalezcdroge
odnalezcdroge
8890 f229 500
odnalezcdroge
9935 6a1f 500
odnalezcdroge
odnalezcdroge
odnalezcdroge
2507 c0c7 500
odnalezcdroge

June 01 2015

odnalezcdroge
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
odnalezcdroge
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 25 2015

odnalezcdroge
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 21 2015

odnalezcdroge
7674 1b31
Reposted fromober ober viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
odnalezcdroge
Solitude | via tumblr this is love
odnalezcdroge
odnalezcdroge
8944 9239
Reposted fromkrzysk krzysk viamadeliine madeliine
odnalezcdroge
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamadeliine madeliine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl