Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

odnalezcdroge
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
odnalezcdroge

May 03 2017

odnalezcdroge
Reposted frombiru biru viagwiazdeczka gwiazdeczka
odnalezcdroge
odnalezcdroge
6920 0d16
na bank anoreksja.
odnalezcdroge
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viapastelina pastelina

July 02 2015

odnalezcdroge
7899 ac47
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
odnalezcdroge
odnalezcdroge
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 10 2015

odnalezcdroge
odnalezcdroge
8890 f229 500
odnalezcdroge
9935 6a1f 500
odnalezcdroge
odnalezcdroge
odnalezcdroge
2507 c0c7 500
odnalezcdroge

June 01 2015

odnalezcdroge
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
odnalezcdroge
6813 29b6 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 25 2015

odnalezcdroge
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 21 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl